Începând cu Anul Școlar 2023-2024, Liceul Tehnologic "TRANSILVANIA" Deva a devenit
COLEGIUL TEHNIC „TRANSILVANIA” DEVA

Vă invităm să vizitați noul site web al Colegiului, la adresa:

Seneca

"Per aspera ad astra ..."

Martin Luther King Jr.

"Inteligența plus caracterul este scopul adevăratei educații."

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE ZI
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL SERAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL / DUAL
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL

Liceul Tehnologic "TRANSILVANIA" Deva

... un înalt standard de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor şi pentru îmbogăţirea economică şi culturală a municipiului Deva ca parte a unor comunităţi mai largi.

Viziunea școlii:

Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, școala în care elevul vine cu drag, profesorul cu pasiune și dedicare, părintele cu speranță și încredere!

 

Misiunea școlii:

Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva furnizează un învățământ de calitate în vederea asigurării de șanse egale privind accesul la educație și inserția profesională a tinerilor, prin oferirea:

- unui climat de învățare atractiv și incluziv, care să asigure dezvoltarea personală și excelența;
- unui demers educațional inovativ, flexibil și centrat pe elev;
- educației și formării inițiale de înaltă calitate pentru elevi și orientarea spre carieră, în vederea integrării pe piața muncii;
- oportunităților crescute pentru mobilitatea transnațională a elevilor și cadrelor didactice pentru dezvoltare personală și a valorilor europene;

Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva este alternativa potrivită și oferă șansa tinerilor de a se forma ca viitori tehnicieni!

 

Aria Curiculară

reprezintă un grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiective şi metodologii şi care oferă o viziune multi şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu in această unitate de învățământ.

Învăţători
Limbă & Comunicare
Matematică & Ştiinţe
Om şi Societate
Arte, Educaţie fizică & sport
Tehnologii
Personal Didactic Auxiliar
Personal Nedidactic

Parteneriat Social