Scurt Istoric

Prin decretul 191/ 12 iulie 1977 se înființează, în actualul local, situat pe B-dul 22 Decembrie, nr. 116, Liceul Industrial Nr. 5. Această unitate a preluat patrimoniul Liceului Real-Umanist Nr. 2 și întreaga bază materială a Școlii de Șoferi din Ilia.
Prestigiul de care s-a bucurat în învățământul hunedorean a determinat creșterea numărului de clase, de elevi, diversificarea specializărilor, iar din 1990 unitatea a funcționat sub denumirea de Grupul Școlar Industrial de Transporturi Auto Deva.
În parteneriat cu Direcția de Telecomunicații a județului Hunedoara s-au constituit clase cu specializările electronist telecomunicații și electromecanic rețele telecomunicații și ca urmare, din 1995 Grupul Școlar Industrial de Transporturi Auto Deva, primește denumire de Grupul Școlar de Transporturi și Telecomunicații „Transilvania” Deva.
Prin ordinul M.E.N. nr.5112/ 9.11.2000, se acordă statutul de Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva.
Urmărind tendințele de dezvoltare a învățământului românesc, privind racordarea la cerințele Uniunii Europene și eficientizarea școlii sub aspect financiar, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, prin Decizia nr.170/ 28.08.2006 a reușit să reunească sub aceeași siglă două unități, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva și Școala Generală „Eminescu-Petőfi”.

Din anul școlar 2006 – 2007 pregătirea elevilor se realizează pe următoarele nivele de învățământ: primar, gimnazial, liceal tehnologic pe rută directă și pe ruta progresivă de calificare, învățământ profesional și postliceal.
Realizarea unei clase cu program alternativ „Step by step” în anul școlar 2007-2008 situează unitatea noastră școlară între școlile deschise alternativelor educaționale.
În anul 2010 Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva primește de la MECTS Certificatul de ,,Școală Europeană”, acest fapt certificând că în școala noastră există tradiție legată de dimensiunea europeană în educație și educația interculturală prin acceptarea egalității tuturor în drepturi, fiind dezvoltate valorile Europene.
În anul 2013, pentru activitatea desfășurată colegiului nostru i s-au acordat „Titlul de excelență CRIO Vest 2013” pentru două arii de excelență: „Parteneriatele active cu piața muncii și comunitatea” și „Dezvoltarea și utilizarea resurselor”.
În anul 2014 Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva a obținut „Titlul de Excelență CRIO Vest 2014” pentru două arii de excelență „Inovare” și „Dezvoltare” propus de către Consorțiul Regional pentru Învățământ și Ocupare Vest.

În anul 2018 Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva a primit din partea MEN, Certificatul de „Școală Europeană 2018” pentru performanțe deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană si pentru contribuțiile aduse la promovarea dimensiunii europene a educației. Tot în acest an, Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva îi este conferit „Titlul de excelență 2018” pentru ariile de excelență: Atractivitate, Relevanță, Inovare și Business din partea CLDPS-Hunedoara, C.N. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic-Regiunea Vest, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara, Camera de Comerț și Industrie, Hunedoara.

Conform ordinului nr. 5169/28.09.2018 începând cu anul școlar 2018- 2019 unitatea noastră școlară se numește Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva. Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva este situat în partea centrală a municipiului Deva și pregătește forță de muncă pentru domenii economice importante, asigurând nevoile de personal calificat atât pentru județul Hunedoara cât și pentru județele limitrofe. Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva școlarizează elevi din municipiul Deva și din alte orașe ale județului Hunedoara (Simeria, Hațeg, Hunedoara, Călan, Valea Jiului) precum și din zone limitrofe județului Hunedoara. Experiența și rezultatele acumulate prin participarea la proiecte și programe educaționale asigură elevilor o pregătire la nivelul standardelor europene. Particularitatea școlii constă în îmbinarea profilului tehnic cu cel bilingv, facilitând obținerea certificatului de competențe lingvistice la disciplinele: limba engleză, limba italiană. În paralel se organizează cursuri pentru obținerea permisului de conducere prin Școala de conducători auto. Pregătirea profesională și tehnică se realizează în 40 Săli de clasă, 5 cabinete (trei cabinete de informatică legate în rețea și conectate la internet, 1 cabinet istorie, 1 cabinet biologie) și 3 laboratoare școlare moderne echipate corespunzător, 5 ateliere școlare, 1 parc auto propriu, 2 săli și 3 terenuri de sport, 1 centru de orientare și consiliere privind cariera / cabinet psihologic, 2 cabinete medicale școlare, 2 biblioteci cu peste 28 000 de volume.