Rapoarte de activitate asupra Calității Educației
ale
Liceului Tehnologic TRANSILVANIA

Rapoartele asupra calității educației ale Liceului Tehnologic „Transilvania” Deva prezintă activitatea desfăşurată la nivelul liceului, pe baza priorităţilor derivate și asumate la nivel naţional.